San Omega - Helsefilosofi

Vårt moderne kosthold består i økende grad av ferdigmatkomponenter samt fisk og kjøtt foret på industrifòr. Det betyr at valget av ingredienser blir overlatt til matindustrien som av enkle økonomiske årsaker fører til et overforbruk av billige og omega-6 rike planteoljer som mais,soja-, palme- eller solsikkeolje. Samtidig spiser vi for lite fiskeprodukter som er hovedkilden for omega-3.

Studier viser at vi i gjennomsnitt har så mye som 15 ganger mer omega-6 enn omega-3 i kroppen, mens det anbefales et forhold på ca. 2:1. En sterk omega-6/3 ubalanse samt et for lavt inntak omega-3 settes i forbindelse med forskjellige ugunstige helsevirkninger som økt betennelsesnivå i kroppen, redusert immunforsvar og stoffskifte, samt negative effekter for organer som hjernen, hjerte og øyet.

Paradoks ved bruk av tran eller omega-3 kosttilskudd

Studier viser at 8 av 10 nordmenn har et underskudd av omega-3og/eller en omega-6/3 ubalanse selv om 75% av befolkningen tar tran eller omega-3 kosttilskudd. 

Hvordan kan det være mulig?

En del av svaret er at overforbruket av omega-6 kan oppveie positive effekter ved bruk av omega-3 kosttilskudd. Videre finnes det mange omega-3 produkter på markedet som gir en ubetydelig mengde omega-3 per dagsdose samt produkter som ikke holder nødvendig kvalitetsstandarder og derfor heller ikke bidrar positivt til kroppens helse.

Ny filosofi: Måling, analyse og regulering

San Omega jobber etter en ny filosofi som inkluderer måling av den enkeltes omega-profil. Blodmålingen er utarbeidet som en ”hjemmetest” og gir verdifull informasjon om kosthold og omega-profil.

1.       Måle dine fettsyrer og omega-profil

2.       Analysere verdiene og nøkkeltall opp mot kosthold og helse

3.       Regulere og vedlikeholde kroppens fettsyre og omega-verdier

Methodischer Ansatz von San Omega