OM SAN HELSE

San Helse AS er et norsk selskap som jobber for å gi en bedre forståelse om fettsyrer og dets betydning for individuell helse. 

Vårt kjernebudskap er: Måle, analysere og regulere fettsyre/omega-profilen.

Hva mener vi med det? 

Det er ikke tvil om at omega-3 er viktig for vår helse, men for å kunne oppnå ønsket effekt bør man også måle og analysere eget personlig behov. Det er påfallende at de fleste som bruker tran eller omega-3 helsekostprodukter ikke er klar over eget personlig behov. 

Måling og analyse av fettsyreprofilen gir informasjon om eventuelt omega-3-behov samt informasjon om som for eksempel transfettsyrer. Innen for vår helsefilosofi tilbyr San Helse kvalitativ høyverdige produkter både for måling/analyse og effektiv regulering av individuell fettsyreprofil.

Les mer om vår helsefilosofi her.

Sammenfattet ønsker vi å tilby:

  1. Generell informasjon om fettsyrer og ernæring
  2. Individuell måling og analyse  av den enkeltes fettsyre-profil
  3. Tilby ernæringsråd samt produkter for effektiv regulering av en eventuell ubalanse i fettsyre-profil 

Når det gjelder våre produkter står kvalitet og virkningsfull dosering sentralt. Les mer har om vår kvalitetstandard.

Nytt og innovativt omega-3-konsept: 

Måle, Analysere, og Regulere

Mange bruker omega-3-produkter ut fra en generell tro på dets gunstige helsefordeler uten egentlig å vite sitt eget behov. Selv om man generelt kan si at omega-3 er bra, vil det likevel alltid være individuelt om man har behov for et omega-3 kosttilskudd og hva som er riktig dosering. San Helse setter det individuelle behovet i fokus og tilbyr en enkel måte å for å måle og analysere sin fettsyrebalanse. Med en viten om egen utgangssituasjon har man mulighet til å forstå eget behov og man kan mer effektivt oppnå ønskede helseeffekter.