Hjerte- og kar

Det er godt dokumentert at omega-3-fettsyrer er viktige forhjertet og blodomløpet. Når cellemembranene i de cellene som danner blodårer og kapillærer inneholder riktig mengde omega-3-fettsyrer, vil cellene, og dermed hele blodkaret, oppnå god elastisitet og smidighet. Blir blodkarene stive medfører dette at blodtrykket stiger. Elastiske blodårer gir etter for hvertpulsslag, og dette bidrar til å holde blodtrykket på normalt nivå. I tillegg vil elastiske cellemembraner bidra til å holde blodåreveggene glatte ogsmidige. Derfor vil blodet strømme lettere gjennom blodårene. Omega-3-fettsyrer fører til utskifting av mediatorer fra AA (arakidonsyre) med mediatorer fra EPAog DHA (mediatorer er kjemiske forbindelser som formidler signaler i biologiskeprosesser). Dette gir lavere blodtrykk. Omega-3-fettsyrene bidrar også til åstabilisere hjerterytmen.

Åreforkalking er avleiring av kalk, fett og kolesterol i blodårene. Disse stoffene danner et belegg av plakk på innsiden av blodårene. Dersom deler av dette belegget løsner kan det sette seg fast og blokkere blodåren og det oppstår et infarkt. Infarkt kan oppstå hvor som helst ikroppen, mest kritisk er hjerteinfarkt og infarkt i hjernen. Omega-3-fettsyrene virker positivt ved å bidra til å senke triglyseridnivået, eller fettinnholdet,i blodet. De vil også forhindre at blodplatene kleber seg sammen (plateadhesjon) og danner tromboser, eller blodpropper.Kolesterolsammensetningen vil også bli endret ved at HDL, det “gode”kolesterolet øker og LDL, det “dårlige” kolesterolet reduseres. Til sammen vildette bidra til å forebygge hjerteinfarkt.

Tilskudd av store doser omega-3-fettsyrer kan virkeblod fortynnende og mengden av blodplater kan bli redusert. Dette kan øke blødningsfaren. Ved bruk av blodfortynnende medikamenter som for eksempel Marevan bør man snakke med en lege om dosering av medikamentet. Også vedblødersykdom bør lege kontaktes i forbindelse med tilskudd av omega-3.

 Gissi-studien viser at tilskudd av omega-3 redusererrisikoen for plutselig hjertedød med ca. 45 %.

Omega-3-indeksen

I en spesielt kjent studie ble blodverdiene til 15.000 friske menn målt i perioden 1982 til 1984. I de påfølgende 17 årene døde 94 av mennene av plutselig hjertestans. I studien ble det påvist en 90 % lavere risiko for dødsom følge av plutselig hjertestans for gruppen med høyest andel langkjedet omega-3 fettsyrer enn i gruppen med lavest andel. Denne og tilsvarende studier er analysert og det er påvist en klar relasjonmellom andelen langkjedet omega-3-fettsyrer (omega-3-indeksen) og relativ risiko for plutselig hjertestans:

Les mer om den nevnte studien og omega-3-indeksen her: 

2._harris_omega-3_niv.pdf