Faglig info til omega-3 og andre fettsyrer

Viktigheten av marine omega-3 fettsyrer for vår ernæring og helse er bekreftet i et stort antall studier. Omega-3 settes i sammenheng med positive helseeffekter blant annet for hjerte-kar, hjernen og ledd. For å forstå de positive helseeffektene er det nødvendig å betrakte omega-3 i en bredere sammenheng:

  • Hvilke forskjellige funksjoner har omega-3 i kroppen og hvordan bidrar omega-3 til en bedre helse?
  • Hvilken rolle spiller omega-3 i forhold til de andre omega-fettsyrene, da særlig omega-6?

Med utgangspunkt i de overstående to spørsmålene vil vi på de følgende undersidene presenteres faglig informasjon basert på vitenskapelig studier og kroppens fysiologi.

Temaer: