Om testen


San Omega Analyse er utviklet med målsetningen om å gi den kvalitativ beste fettsyreinformasjonen i et standardisert format slik at kostnadene for konsumenten kan holdes lave. Vi er stolte av å kunne tilby Europas beste selvtest:

  • Måler hele 26 fettsyrer inkl. transfettsyrer
  • Praktisk og individuell tolkning og analyse av testresultat med grunnlag i vitenskapelig dokumentasjon og studier
  • Oppfyller de strenge kravene til kvalitet og kompetanse iht. DIN ISO 15189

San Omega Analyse er et resultat av samarbeid mellom vitenskap og praksis: Vi ønsker å tilby en kvalitativ høyverdig testmåling samtidig som resultatene blir presentert på en anvendelig og hensiktsmessig måte. Testen er fremfor alt utviklet for å være et nyttig redskap i ernærings- og helserådgivning.