San Analyse Test-ID: DEMO1 08 august 2012


Land:Deutschland
Kjønn: Mann
Alder: 55
Bruker San Omega-3 Total? Nei
Bruker et annet omega-3 kosttilskudd? Nei
Gjentagelsestest? Nei
An error has occurred. An error has occurred.
An Unexpected Error Has Occurred. The site administrators have been notified.

Omega-3-indeksen


4,0
8,0
Din verdi
%
Verdi modellperson*
9,40%
 
Beregning av måltall: Andelen omega-3-fettsyrene EPA + DHA i forhold til totale fettsyrer.
An error has occurred. An error has occurred.
An Unexpected Error Has Occurred. The site administrators have been notified.

Individuell kostholdsvurdering


Din blodmåling viser at de marine omega-3-fettsyrer EPA og DHA utgjør 2,62% av de totale fettsyrene i kroppen (=din omega-3-indeks). Verdier over 8 % anses som gunstig.

For å oppnå en gunstig omega-3-Indeks på over 8 % anbefales å øke vesentlig ditt nåværende inntak av marine fettsyrer gjennom økt konsum av fet fisk og/eller bruk av omega-3 kosttilskudd. Ved bruk av kosttilskudd, vær oppmerksom på riktig kvalitet og mengde. Med en omlegging av kostholdet og/eller bruk av kosttilskudd vil dine verdier normalt kunne korrigeres innen 9 måneder.
An Unexpected Error Has Occurred. The site administrators have been notified.
* Modellpersonen gjengir gjennomsnittet av utvalgte "sunne" blodprøveverdier. Datagrunnlaget utgjør 2.000 blodprøver. Hensikten med modellpersonen er å tilby et referansegrunnlag for analyse ogtolkning av individuelle blodprøver. Hensikten er ikke å gi objektive riktige verdier.

Faglig bakgrunn


De marine Omega-3 fettsyrene EPA og DHA – målt som omega-3-indeksen – er spesielt viktige i forhold til hjerte- og kar samt hjernens funksjon.

Omega-3-indeksen og hjerte- karsykdommer

Et stort antall studier påviser viktigheten av EPA og DHA i forhold til hjerte-og karsykdommer. I en spesielt kjent studie ble blodverdiene til 15.000 friske menn målt i perioden 1982 til 1984. I de påfølgende 17 årene døde 94 av mennene av plutselig hjertestans. I studien ble det påvist en 90 % lavere risiko for død som følge av plutselig hjertestans for gruppen med høyest andel langkjedet omega-3-fettsyrer (høyere enn 8% av de totale fettsyrene) enn i gruppen med lavest andel[1][2]. Denne og tilsvarende studier påviser en klar relasjon mellom andelen langkjedet omega-3-fettsyrer (omega-3-indeksen) og relativ risiko for plutselig hjertestans[3]:

Med bakgrunn i det ensrettete og klare bilde, er omega-3-indeksen foreslått som markør for hjerte-og karlidelser. 

 ii) EPAog DHA viktig for hjernens funksjon

Innledningsvis et par fakta om hjernen:

  • Består av ca. 1000 milliarder nerveceller.
  • Veier ca. 1,3 kg.
  • Forbruker ca. 20 % av kroppens energi.

For at hjernen skal fungere bra har den behov for tilstrekkelig tilførsel av glukose, vitaminer, mineraler, antioksidanter og fettsyrer. Fettsyrene utgjør ca. 60 % av hjernens tørrvekt og spiller således en særdeles viktig rolle.

I løpet av de siste 10-15 årene er det gjort store fremskritt innen forskning på hjernen og man har fått ny innsikt i mentale problemer og sykdommer som ADHD, autisme,og forskjellige former for depresjoner. Positive effekter er påvist ved omlegging til en ernæringssammensetning bestående av tilstrekkelig tilførsel påde essensielle omega-3-fettsyrene EPA og DHA samt en reduksjon av sukkerinntak.

Behovet for riktige fettsyrer oppstår allerede under svangerskapet. Naturen sikrer at det ufødte barnet får så mye av de essensielle umettede fettsyrene som mulig: Livmoren konsentrerer EPA, DHA og AA slik at det ufødte barnet har dobbelt så mye av disse fettsyrene i blodet enn hos moren. Tilsvarende inneholder også morsmelken en høy andel av de sammefettsyrene.

Studier og vitenskapelige artikler:

  1. Siscovick DS, Raghunathan TE, King I, Weinmann S, Wicklund KG, Albright J, etal. Dietary intake and cell membrane levels of long-chain n−3 polyunsaturated fatty acids and the risk of primary cardiac arrest.J Am Med Assoc 1995;274:1363–7. 
  2. Albert CM, Campos H,Stampfer MJ, Ridker PM, Manson JE,Willett WC,et al. Bloodlevels of long-chain n−3 fatty acids and the risk of sudden death. N Engl J Med 2002;346:1113–8. 
  3. SchackyCV, Harris WS. Cardiovascular benefits of omega-3 fatty acids. Cardiovasc Res2007; 73:310-5 
  4. Richardson AJ, Montgomery P. TheOxford-Durham study: a randomized, controlled trial of dietary supplementationwith fatty acids in children with developmental coordination disorder.Pediatrics. 2005 May;115(5):1360-6