San Analyse Test-ID: DEMO1 08 august 2012


Land:Deutschland
Kjønn: Mann
Alder: 55
Bruker San Omega-3 Total? Nei
Bruker et annet omega-3 kosttilskudd? Nei
Gjentagelsestest? Nei
An error has occurred. An error has occurred.
An Unexpected Error Has Occurred. The site administrators have been notified.

Industriell transfettandel


0,5%
0,9%
Din verdi
%
Verdi modellperson*
0,40%
 
Beregning av måltall: Andelen industrielle transfettsyrer i forhold til totale fettsyrer.
An error has occurred. An error has occurred.
An Unexpected Error Has Occurred. The site administrators have been notified.

Individuell kostholdsvurdering


Blodmålingen viser at dine industrielle transfettsyrer utgjør 0,35% av de totale fettsyrene (=industriell transfettandel). Verdier under 0,5 % anses som gunstig.

Vår kostholdsanbefaling er å fortsette med ditt nåværende kosthold med et lavt innhold av industrielle transfettsyrer.
An Unexpected Error Has Occurred. The site administrators have been notified.

Hvordan redusere industriell transfettandel?

Vanlige kilder for industrielt fremstilte transfettsyrer er kjeks, brød og kaker, kjøttprodukter, enkelte posesupper og enkelte snacksprodukter. Produkter unngår ofte i innholdsfortegnelsen å bruke ordet ”transfett”, men bruker heller en finere omskrivning, for eksempel ”delvis herdete planteoljer”. Gatekjøkken- og kioskmat er også en betydelig kilde til transfettsyrer.

For å redusere din Industrielle transfettandel bør du redusere inntaket av nevnte varer.

* Modellpersonen gjengir gjennomsnittet av utvalgte "sunne" blodprøveverdier. Datagrunnlaget utgjør 2.000 blodprøver. Hensikten med modellpersonen er å tilby et referansegrunnlag for analyse ogtolkning av individuelle blodprøver. Hensikten er ikke å gi objektive riktige verdier.

Faglig bakgrunn


Transfettsyrer er resultatet av delvis herding (partiell hydrogenering) av umettede fettsyrer hos dyr ved hjelp av bakteriell aktivitet. Matvareindustrien benytter seg av tilsvarende herdingsprosess som gjør at fettsyrene får en fast, men samtidig myk konsistens, tåler høyere temperaturer og får lengre holdbarhet. Industrielt fremstilte transfettsyrer settes i sammenheng med negative helseeffekter og det er ønskelig med et lavt inntak i kostholdet. I en gjennomgang av tilgjengelige forskningsstudier konkludert WTO i 2009 med at transfett øker risikoen for hjerte- og karsykdommer (1). Derimot anses naturlige transfettsyrer fra dyr som ufarlige (2).

Industrielle transfettsyrer er ”fremmedelementer” i kroppen som blant annet  medfører en økning av oksidativt stress som er skadelig for vev.

Forskning viser at industrielle transfettsyrer først er skadelig ved betydelige mengder. Målinger viser at verdiene på industrielle transfettsyrer i Vest-Europa sjeldent overstiger 0,9 % av de totale fettsyrene. Tilsvarende målinger i USA viser nivåer rundt 1,8 % (3). 

San Omega Analyse anbefaler industrielle trans-fettsyreverdier under 0,5 %.

Måletallet ”Industriell transfettandel” måler industrielt fremstilt transfettsyrer i forhold til totale fettsyrer i kroppen. Informasjon om din totale andel transfettsyre  (inkludert naturlige transfett fra dyr) vises i din transfettsyre-profil.

Studier og vitenskapelige artikler:

  1. "WHO Scientific Update on health consequences of trans fatty acids: introduction”; C Nishida and R Uauy; 2009 European Journal of Clinical Nutrition vol. 63, s. 51-54.
  2. Bendsen et al, Eur J Clin Nutr. 2011;65:773
  3. Harris et al, J Nutr 2012;142:1297