The (temporary) license for XModPro has expired.

San Analyse Test-ID: DEMO1 08 august 2012


Land:Deutschland
Kjønn: Mann
Alder: 55
Bruker San Omega-3 Total? Nei
Bruker et annet omega-3 kosttilskudd? Nei
Gjentagelsestest? Nei

The (temporary) license for XModPro has expired.

Fleksibilitet i cellemembranen


0,7
0,9
1,2
1,5
Din verdi
0,91
Verdi modellperson*
0,90
 
Beregning av måltall: Andelen flerumettede fettsyrer i forhold til mettede fettsyrer.

The (temporary) license for XModPro has expired.

Individuell kostholdsvurdering


Målingen av din blodprøve viser en gunstig balanse mellom av mettede fettsyrer i forhold til flerumettete fettsyrer. Et forhold mellom 0,9:1 og 1,2:1 anses som gunstig.

The (temporary) license for XModPro has expired.

* Modellpersonen gjengir gjennomsnittet av utvalgte "sunne" blodprøveverdier. Datagrunnlaget utgjør 2.000 blodprøver. Hensikten med modellpersonen er å tilby et referansegrunnlag for analyse ogtolkning av individuelle blodprøver. Hensikten er ikke å gi objektive riktige verdier.

Faglig bakgrunn


Cellemembranen består i hovedsak av fettsyrer og proteiner. Fettsyrene danner et lipid dobbellag som stabiliserer membranstrukturen samtidig som den bestemmer "mykheten" i cellemembranen. En fleksibel cellemembran er viktig fordi det øker cellenes kapasitet til å ta opp næring og skille ut avfallsstoffer. Samtidig skal cellemembranen ha en viss "stivhet" som et sentralt element i cellens oppbygning. 

Mettede fettsyrer inneholder ingen dobbeltbindinger og bidrar til en stiv cellemembran. Derimot øker umettede fettsyrer membranens fluiditet.

Et balansert forhold mellom mettede og flerumettede fettsyrer gir en gunstig balanse mellom stivhet og mykhet, dvs. en ønskelig fleksibilitet. i cellemembranen.